Írjon nekünk:

Gazdaságelemzés

A Gazdaságelemzési Csoport tevékenysége

A vállalati szféra szakemberei számára nem ismeretlen kifejezés az adatokon alapuló döntéshozatal, hiszen ez alapozza meg a működésük sikerességét, eredményességét. Ugyanez az adatokon alapuló döntéshozatal iránti igény fogalmazódott meg Debrecen város vezetésében, amikor létrehozta az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központot, illetve annak Vállalkozásfejlesztési Csoportján belül a gazdaságelemzési munkacsoportot. A városi gazdaságelemzés révén feltérképezésre került többek között Debrecen gazdasági szerkezete, a gazdasági trendek, a közeljövőben a városba települő vállalkozások gazdasági hatása, a helyi vállalkozások pályázati tevékenységének eredményessége is, illetve elindítottunk a helyi üzleti környezet rendszeres monitorozását is.

A think tank tevékenység részeként a gazdaságelemzési csoport egyre nagyobb hangsúlyt fektet a Debrecent a közeli és távolabbi jövőben érintő stratégiai elemzések készítésére, a gazdasági növekedés eredményeként Debrecent érintő potenciális kihívások komplex modellezésére, illetve a hosszú távú, több szakterületet érintő városstratégia kereteinek kialakításának támogatására is.

A Vállalkozásfejlesztés fókusza: a helyi kkv szektor

A Vállalkozásfejlesztési Csoport célja, hogy tevékenységével segítse a helyi kis- és középvállalkozások mindennapjait, előre mozdítsa Debrecen fejlődését, ezzel járulva hozzá a további munkahelyek teremtéséhez és a gazdaság fellendítéséhez – mindezt a 21. század kihívásainak megfelelve. A város gyarapodásának legfontosabb bázisát a helyi gazdaság jelenti, amelynek a debreceni szereplők véleményére támaszkodó, tudatos fejlesztése kiemelt feladat az EDC Debrecen számára. Ennek keretében már évek óta folyamatos az aktív párbeszéd a betelepült nagyvállalatok vezetői, a KKV szektorhoz tartozó cégvezetők és az EDC Debrecen között, de az így összegyűlt felvetések további lépések megtételére ösztönözték a város gazdaságfejlesztésért felelős szervezetét.

Az EDC Debrecen egy olyan kutatás elvégzése mellett döntött, amely a helyi KKV-kra fókuszál és felméri a cégvezetők véleményét, hogy mennyire vállalkozóbarát Debrecen. A felméréshez egy olyan debreceni székhelyű nemzetközileg elismert piackutató céget választott, amely garancia a magas szakmai színvonalra: ez a Szinapszis Kft.

Az üzleti környezet felmérés célja

A kutatás célja az, hogy folyamatosan adjon egy visszacsatolást az üzleti környezet megítéléséről, legyen részletes képünk azokról a területekről, amelyekről a helyi cégvezetők is azt gondolják, hogy fejleszteni kellene. Ennek érdekében évente ismételjük meg a felmérést, hogy a debreceni gazdasági élet folyamataira legyen mérésekkel alátámasztott rálátásunk, és kimutassuk, hogy az EDC Debrecen tevékenysége milyen területeken és mennyire tudja segíteni a helyi vállalkozásokat.

A kutatás szakmaiságáért a nemzetközi piackutatásokat is végző Szinapszis Kft. felel, így a kutatás a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően történik (mind az anonimitást, mind a reprezentativitást tekintve). A helyi cégvezetőket telefonon és online keresik fel, hogy egy kb. 15 perces kérdőívet töltsenek ki, ami teljesen anonim módon történik. Ez a névtelenség amiatt kiemelkedően fontos, hogy a cégvezetők tényleg őszintén tudják véleményüket elmondani, felvetéseiket, javaslataikat, érzékelt problémáikat felvázolni.