Írjon nekünk:

Munkaerőpiac


Oktatási Intézmények

Debrecen

Vonzáskörzet

0
óvoda
0
óvoda
0
alapfokú
0
alapfokú
0
középfokú
0
középfokú
0
felsőfokú
0
felsőfokú


Szakképzés

Szakképzési rendszer


A tartalmilag és szervezetileg megújult szakképzés alapintézményei:

Technikum, szakgimnázium (14-19 éves korban)

 • 5 évfolyamos képzési modell
 • 9-12. évfolyamon közismereti képzés és szakmai képzés, 60%-os arányban közismeret
 • 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatás, nem szakmát, hanem ágazati alapismereteket tanulnak a diákok
 • 12. évfolyam végén érettségi vizsga a közismereti tantárgyakból, idegen nyelv kivételével
 • 13. évfolyamon kizárólag szakmai és idegennyelvi képzés
 • 13. évfolyam végén technikusi minősítő vizsga, mely emelt szintű érettségi vizsgával egyenértékű
 • A képzés a technikusi szakemberutánpótláson túl a mérnöki képzés előszobája
 • 11-13. évfolyamon duális képzés
 • Vállalatokhoz igazított szakmai tartalom

Duális képzés

 • Debrecenben a duális képzéssel együttműködés valósult meg a szakképzési intézmények és a helyi vállalatok között. A duális képzési rendszer eredményeként a diákok már szakmai bizonyítványuk megszerzésével párhuzamosan gyakorlati tapasztalatot is szereznek.
 • A vállalatok számára biztosítottá válik munkaerőigényük megfelelő feltöltése, mindemellett a duális képzéssel kapcsolatban felmerült költségeiket állami támogatással és kedvezménnyel csökkenthetik.


Szakképző iskola (14-17 éves korban)

 • 3 évfolyamos modell
 • 9-11. évfolyamon szakmaközpontú, gyakorlatközpontú szakmai képzés
 • 9. évfolyamon ágazati alapoktatás, nem szakmát, hanem ágazati alapismereteket tanulnak a diákok
 • 11. évfolyam végén szakmai vizsga, szakképesítés megszerzése
 • 10-11. évfolyamon duális képzés
 • Vállalatokhoz igazított szakmai tartalom

  Oktatott nyelvek

Szakközépiskolák Debrecenben

Intézmény neve Tanulók száma (2022/23) Fő profil
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 881 Gépészet, Informatika és távközlés, Speciális gép-és járműgyártás
Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum 1248 Elektronika és elektrotechnika, Informatika és Távközlés, Speciális gép-és járműgyártás, Gépészet
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum 1142 Gazdálkodás és menedzsment, Turizmus és vendéglátás, Kereskedelem
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum 1201 Gépészet, Speciális gép-és járműgyártás, Informatika és távközlés, Elektronika és elektrotechnika, Közlekedés és szállítmányozás
Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola 938 Építőipar, Épületgépészet, Fa-és bútoripar, Kreatív ágazat
Debreceni SZC Irinyi János Technikum 1032 Közlekedés és szállítmányozás, Sport, Szociális ágazat, Turizmus és vendéglátás, Élelmiszeripar
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola 1064 Kereskedelem, Turizmus és vendéglátás
Debreceni SZC Kreatív Technikum 768 Kreatív ágazat, Szépészet, Oktatás ágazat
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 1214 Gépészet, Informatika és távközlés, Speciális gép-és járműgyártás
Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 885 Építőipar, Épületgépészet, Fa-és bútoripar, Kreatív ágazat
Debreceni SZC Vegyipari Technikum 763 Vegyipar
Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 136 Művészet
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 83 Informatika
Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma 380 Mezőgazdaság, adminisztratív szolgáltató szegmens
Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 769 Gépészet, járműipar
Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1192 Könnyűipar, gazdasági és szolgáltató szegmens
Debreceni Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 165 Gyógypedagógiai képzés
Discimus Szakközépiskola 5 Egészségügy
Görög Demeter Szakképző Iskola 135 Egészségügy, szociális szolgáltató szegmens
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 109 Zeneművészet
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 339 Művészet
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 27 Honvédelem
Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum 212 Országos beiskolázású művészeti intézmény
Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola 26 Szociális szolgáltató szegmens, gépészet, informatika
Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 528 Egészségügy
Összesen 15 242
Debreceni Szakképzési Centrum : http://www.dszc.hu/

Felsőoktatás

A Debreceni Egyetem a régió legjelentősebb felsőoktatási intézménye, egyike Magyarország öt kutatóegyetemének. Az intézmény az országban a legszélesebb képzési spektrumot kínálja, az egyetem közel 32 400 hallgatója jelenleg 13 karon folytatja tanulmányait. A Debreceni Egyetem vonzerejét többek között a színes képzési paletta, a minősített oktatók magas aránya és a 25 doktori iskola adja.

Honlap: unideb.hu

EECA egyetemi rangsor: #40

QS egyetemi ragsor: #651-700

A nemzetközi diákközösség rendkívül változatos, 2022-ben 123 ország csaknem 6 900 külföldi hallgatója tanult a Debreceni Egyetemen.


A városban működő fontosabb nemzetközi szervezetek:


A Debreceni Egyetemen végzett hallgatók száma 2017 és 2021 között

Kar

Végzettek száma

2017 2018 2019 2020 2021
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) 471 513 339 672 403
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 479 451 466 484 481
Bölcsészettudományi Kar (BTK) 807 881 712 1809 774
Egészségügyi Kar (EK) 270 475 327 1055 248
Fogorvostudományi Kar (FOK) 79 121 95 90 87
Gazdaságtudományi Kar (GTK) 1080 1011 1034 3696 1434
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (GYFK) 466 455 398 1464 497
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 59 84 66 81 88
Informatikai Kar (IK) 268 279 240 661 312
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) 421 476 404 1041 412
Műszaki Kar (MK) 586 671 816 1830 881
Népegészségügyi Kar (NK) 218 261 239 383 263
Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) 683 744 660 1407 689
Zeneművészeti Kar (ZK) 74 59 66 172 65
Összes 5 961 6 481 5 928 14 845 6 643

Nemzetközi iskola

Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD)

Az ISD 2019/2020. tanévben nyitotta meg kapuit nemzetközi és magyar tanulók számára.

Az iskola 21. századi, magas színvonalú oktatást, valamint ígéretes szakmai karrierjük eléréséhez elengedhetetlen tudást és kompetenciákat biztosít a diákok számára. Az ISD színes, nemzetközi közösség, víziója, hogy innovatívan formálja a tanulás jövőjét.

A Debreceni Nemzetközi Iskola oktatási rendszere a Nemzetközi Érettségi rendszer (International Baccalaureate, IB) tantervét követi. Az 50 éve használt és folyamatosan fejlesztett IB rendszert mára már több mint 4.000 iskola alkalmazza világszerte. Az IB iskolák egy közös filozófiát képviselnek: sokszínű és befogadó tanulói közösséget alkotnak, és egy kihívásokkal teli, színvonalas nemzetközi pedagógiai programon keresztül nevelik a következő generációkat.

A tanterv a gyerekek egyéni érdeklődését és életkori sajátosságait figyelembe véve, széleskörűen és a tantárgyakon átívelő módon segít megérteni az összefüggéseket. A projekt alapú oktatás és az ehhez szükséges készségek elsajátítása korunk kihívásaira készíti fel a fiatalokat. Az iskolában az oktatás mellett kiemelt szerepet kap a sport, a művészetek, az egészség- és környezettudatos nevelés is.

Az iskolában a felvétel folyamatosan, egész évben lehetséges. Az ISD óvodától az érettségiig nyújt oktatást angol nyelven.

Oktatási modell:

A Debreceni Nemzetközi Iskola 4 oktatási programon alapul:

 • Early Childhood (3-6 évesek)
   Az ISD Óvodájában a kis-és középső, valamint iskolaelőkészítő csoportos óvodásaink magabiztos egyénekké válnak, kialakul bennük a tanulás iránti szeretet, az angol nyelvű kommunikáció iránti vágy, a felfedezés öröme. Az IB nemzetközi oktatási kontinuumát és a Reggio Emilia filozófiát ötvözve egy olyan gyermekközpontú és kutatásalapú megközelítést alakítottunk ki, amely figyelembe veszi gyermekeink korának megfelelő tanulmányi és fejlődési igényeit.

 • Primary Years Programme (PYP) (6-11 évesek)
   A felfedezés alapú gondolkodás és tanulás a gyermekek jövőjének kulcsa mind az iskolában, mind az életben. A PYP program öt évfolyama felkészíti a tanulókat az aktív, figyelmes, szociálisan érzékeny életszemléletre, amelyben a tanulás öröme, az önbecsülés, és a mások iránti tisztelet alapvető értékként jelenik meg. Tanáraink figyelnek az ismeretek egymásra építésére, valamint a tanulók személyes fejlődésére.

 • Middle Years Programme (MYP) (12-16 évesek)
   Az ISD – követve az IB program elvárásait – 21. századi, nemzetközi ismereteket nyújt a diákoknak, amely felkészíti őket korunk kihívásainak megoldására. Az MYP révén a gyerekek felfedezhetik erősségeiket és életútjukat, és képesek lesznek rá, hogy mindig a kiválóságra és a folyamatos személyes fejlesztésükre törekedjenek.

 • Diploma Programme (DP) (16-18 évesek)
   A Debreceni Nemzetközi Iskola a 2023/24-es tanévtől a Diploma Progamme-ba is fogad diákokat, akik Nemzetközi Érettségi vizsgával zárhatják a középiskolai tanulmányaikat.

 • További információ a honlapon található: isd.debrecen.hu. Itt egyszerűen tud jelentkezniiskolalátogatásra, vagy kapcsolatba léphet az iskolával.Deutsche Schule

A Debreceni Deutsche Schule 2022 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának fenntartásában, ami a minőségi pedagógiai program egyik biztosítéka. Az intézmény célja, hogy a Baden-Württemberg tartományban és Németországban érvényes képzési követelményrendszerhez igazodó tanterv szerint biztosítsa az oktatást és a német bizonyítvánnyal egyenértékű bizonyítvánnyal tegye lehetővé a tanulók számára a zökkenőmentes váltást az országok oktatási intézményei között.