Írjon nekünk:

Munkaerőpiac


Oktatási Intézmények

Debrecen

Vonzáskörzet

0
óvoda
0
óvoda
0
alapfokú
0
alapfokú
0
középfokú
0
középfokú
0
felsőfokú
0
felsőfokú


Szakképzés

Szakképzési rendszer


A tartalmilag és szervezetileg megújult szakképzés alapintézményei:

Technikum (14-19 éves korban)

 • 5 évfolyamos képzési modell
 • 9-12. évfolyamon közismereti képzés és szakmai képzés, 60%-os arányban közismeret
 • 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatás, nem szakmát, hanem ágazati alapismereteket tanulnak a diákok
 • 12. évfolyam végén érettségi vizsga a közismereti tantárgyakból, idegen nyelv kivételével
 • 13. évfolyamon kizárólag szakmai és idegennyelvi képzés
 • 13. évfolyam végén technikusi minősítő vizsga, mely emelt szintű érettségi vizsgával egyenértékű
 • A képzés a technikusi szakemberutánpótláson túl a mérnöki képzés előszobája
 • 11-13. évfolyamon duális képzés
 • Vállalatokhoz igazított szakmai tartalom

Duális képzés

 • Debrecenben a duális képzéssel együttműködés valósult meg a szakképzési intézmények és a helyi vállalatok között. A duális képzési rendszer eredményeként a diákok már szakmai bizonyítványuk megszerzésével párhuzamosan gyakorlati tapasztalatot is szereznek.
 • A vállalatok számára biztosítottá válik munkaerőigényük megfelelő feltöltése, mindemellett a duális képzéssel kapcsolatban felmerült költségeiket állami támogatással és kedvezménnyel csökkenthetik.


Szakképző iskola (14-17 éves korban)

 • 3 évfolyamos modell
 • 9-11. évfolyamon szakmaközpontú, gyakorlatközpontú szakmai képzés
 • 9. évfolyamon ágazati alapoktatás, nem szakmát, hanem ágazati alapismereteket tanulnak a diákok
 • 11. évfolyam végén szakmai vizsga, szakképesítés megszerzése
 • 10-11. évfolyamon duális képzés
 • Vállalatokhoz igazított szakmai tartalom

  Oktatott nyelvek

Szakközépiskolák Debrecenben

Intézmény neve Tanulók száma (2019/20) Fő profil
Debreceni Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 303 Gyógypedagógiai képzés
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 484 Mezőgazdaság, adminisztratív szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 756 Gépészet
Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 980 Elektronika, informatika
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 964 Adminisztratív szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája 1378 Gépészet, informatika, elektronika
Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 989 Sport, vendéglátás, turisztika, logisztika
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 1150 Kereskedelem, üzleti szolgáltató szektor
Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája 603 Könnyűipar, szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája 1039 Informatika, gépészet
Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolája 732 Építészet, gépészet, informatika
Debreceni SzC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája 669 Műszaki képzés
Debreceni SZC Vegyipari Szakközépiskolája 754 Vegyipar
Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 823 Egészségügy
Discimus Szakközépiskola 5 Egészségügy
Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 768 Gépészet, járműipar
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium,Szakközépiskola és Szakiskola 228 Informatika
Görög Demeter Szakképző Iskola 135 Egészségügy, szociális szolgáltató szegmens
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 119 Zeneművészet
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 300 Művészet
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 379 Informatika
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 853 Országos beiskolázású művészeti intézmény
Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 645 Informatika, adminisztratív szolgáltató szegmens
Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola 99 Szociális szolgáltató szegmens, gépészet, informatika
Összesen 15 155
Debreceni Szakképzési Centrum : http://www.dszc.hu/

Felsőoktatás

A Debreceni Egyetem a régió legjelentősebb felsőoktatási intézménye, egyike Magyarország öt kutatóegyetemének. Az intézmény az országban a legszélesebb képzési spektrumot kínálja, az egyetem közel 32 000 hallgatója jelenleg 14 karon folytatja tanulmányait. A Debreceni Egyetem vonzerejét többek között a színes képzési paletta, a minősített oktatók magas aránya és a 25 doktori iskola adja.

Honlap: unideb.hu

EECA egyetemi rangsor: #37

QS egyetemi ragsor: #601-651

A nemzetközi diákközösség rendkívül változatos, 2020-ban 120 ország csaknem 6 500 külföldi hallgatója tanult a Debreceni Egyetemen.


A városban működő fontosabb nemzetközi szervezetek:
 • AIESEC Debrecen
 • Alliance Française Hungary
 • DAAD Német Felsőoktatási Információs Központ
 • Erasmus Student Network Debrecen
 • American Corner Debrecen
 • Rotary Club Debrecen
 • Debreceni Orosz-Magyar Egyesület


A Debreceni Egyetemen végzett hallgatók száma 2015 és 2019 között

Kar

Végzettek száma

2015 2016 2017 2018 2019
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) 383 369 471 513 339
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 453 462 479 451 466
Bölcsészettudományi Kar (BTK) 923 918 807 881 712
Egészségügyi Kar (EK) 404 420 270 475 327
Fogorvostudományi Kar (FOK) 85 99 79 121 95
Gazdaságtudományi Kar (GTK) 943 957 1080 1011 1034
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (GYFK) 464 390 466 455 398
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 86 96 59 84 66
Informatikai Kar (IK) 278 261 268 279 240
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) 357 428 421 476 404
Műszaki Kar (MK) 621 573 586 671 816
Népegészségügyi Kar (NK) 192 242 218 261 239
Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) 726 776 683 744 660
Zeneművészeti Kar (ZK) 92 82 74 59 66
Összes 6 007 6 073 5 961 6 481 5 928

Nemzetközi iskola

Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD)

Az ISD 2019-ben nyitotta meg kapuit mind a nemzetközi, mind a magyar tanulók számára. Egyedülálló, magas színvonalú oktatás biztosítja a diákok számára a sikeres és kiegyensúlyozott élethez, valamint ígéretes szakmai karrierjük eléréséhez elengedhetetlen tudást és kompetenciákat. Az ISD víziója az, hogy a tegnap értékeire építve, a ma elvárásainak megfelelően készítsen fel a változó jövőre.

A Debreceni Nemzetközi Iskola oktatási rendszere a Nemzetközi Érettségi rendszer (International Baccalaureate, IB) keretében előírt tantárgyi struktúra alapján került kialakításra. Az 50 éve kidolgozott IB rendszert mára már több mint 4.000 iskola alkalmazza világszerte. Az IB iskolák közös filozófiát képviselnek: kötelezettséget vállalnak arra, hogy sokszínű és befogadó tanulói közösség létrehozásával egy kihívásokkal teli, magas színvonalú nemzetközi pedagógiai programon keresztül oktassanak.

A pedagógiai program a gyerekek egyéni érdeklődését és életkori sajátosságait figyelembe véve interdiszciplináris módon segíti a tudás és készségek megszerzését angol nyelven. A tanterv a 21. századi oktatási értékeken alapszik, amely az iskola közösségi életében is szervesen megmutatkozik. Az iskolában az oktatás mellett kiemelt szerepet kap a sport, a művészetek, az egészség- és környezettudatos nevelés is.

Az iskolában a felvétel folyamatosan, egész évben lehetséges. A 2020/21-es tanévre az iskola 3 és 14 év közötti diákokat fogad be. A következő években az ISD új évfolyamokkal bővül és ezáltal teret biztosít az idősebb tanulók számára is.

Oktatási modell:

A Debreceni Nemzetközi Iskola 4 oktatási programon alapul:

 • Early Childhood (3-6 évesek)
   A játékközpontú pedagógiai program célja, hogy mind a szabad, mind az irányított játék segítse a gyerekek tapasztalat útján való tanulását.

 • Primary Years Programme (PYP) (6-11 évesek)
   A felfedezés alapú gondolkodás és tanulás a gyermekek jövőjének kulcsa mind az iskolában, mind az életben.

 • Middle Years Programme (MYP) (12-16 évesek)
   A diákok intellektuális, erkölcsi és lelki fejlődésének fejlesztése mellett az iskola különös hangsúlyt fektet a nemzetközi gondolkodásmód, illetve az egyéni értékek kialakítására.

 • Diploma Programme (DP) (17-18 évesek)
   Az ISD célja, hogy kiegyensúlyozott, nemzetközi gondolkodásmódú fiataljai sikeres nemzetközi érettségivel zárják középiskolai tanulmányaikat.


Deutsche Schule

A Debreceni Deutsche Schule várhatóan 2022 szeptemberében nyitja meg kapuit a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának fenntartásában, ami a minőségi pedagógiai program egyik biztosítéka. Az intézmény célja, hogy a Baden-Württemberg tartományban és Németországban érvényes képzési követelményrendszerhez igazodó tanterv szerint biztosítsa az oktatást és a német bizonyítvánnyal egyenértékű bizonyítvánnyal tegye lehetővé a tanulók számára a zökkenőmentes váltást az országok oktatási intézményei között.