Írjon nekünk:

Munkaerőpiac


Oktatási Intézmények

Oktatási intézmények száma

Debrecen

Vonzáskörzet

0
óvoda
0
óvoda
0
alapfokú
0
alapfokú
0
középfokú
0
középfokú
0
felsőfokú
0
felsőfokú


Szakképzés

Szakképzési rendszer


A tartalmilag és szervezetileg megújult szakképzés alapintézményei:

Szakgimnázium (14-19 éves korban)
 • 4+1 évfolyamos modell
 • 9-12. évfolyam közismereti képzés és szakmai képzés 60-40%-os arányban
 • 12. évfolyam végén érettségi és szakmai vizsga 1 vagy 2 szakmából
 • 13. évfolyam végén szakmai vizsga szakképesítés megszerzése
 • 0. évfolyamon nyelvi előkészítő, vagy kéttannyelvű előkészítő évfolyam, igen magas idegennyelv órákkal

Szakközépiskola (14-19 éves korban)
 • 3+2 évfolyamos modell
 • 9-11. évfolyam gyakorlatközpontú szakmai képzés
 • 10. évfolyamtól duális rendszerben zajlik a gyakorlatik képzés, vállalkozásoknál
 • 11. évfolyam végén szakmai vizsga, szakképesítés megszerzése
 • 12-13. évfolyam érettségi vizsgára való felkészítés

Felnőttoktatás (16-99 éves kortól)
 • Iskolarendszerű szakképzés, 2. szakképesítés megszerzése 1ill. 2 év alatt

Felnőttképzés (16 éves kortól)
 • Iskolarendszeren kívüli szakképzés nem tanévben, hanem óraszámban megadva
 • Átlagban 500-600 órás szakképesítések

Duális képzés


 • Debrecenben a duális képzéssel együttműködés valósult meg a szakképzési intézmények és a helyi vállalatok között. A duális képzési rendszer eredményeként a diákok már szakmai bizonyítványuk megszerzésével párhuzamosan gyakorlati tapasztalatot is szereznek.
 • A vállalatok számára biztosítottá válik munkaerőigényük megfelelő feltöltése, mindemellett a duális képzéssel kapcsolatban felmerült költségeiket állami támogatással és kedvezménnyel csökkenthetik.

Oktatott nyelvek

Szakközépiskolák Debrecenben

Intézmény neve Tanulók száma (2019/20) Fő profil
Debreceni Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 303 Gyógypedagógiai képzés
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 484 Mezőgazdaság, adminisztratív szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 756 Gépészet
Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 980 Elektronika, informatika
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 964 Adminisztratív szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája 1378 Gépészet, informatika, elektronika
Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 989 Sport, vendéglátás, turisztika, logisztika
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 1150 Kereskedelem, üzleti szolgáltató szektor
Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája 603 Könnyűipar, szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája 1039 Informatika, gépészet
Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolája 732 Építészet, gépészet, informatika
Debreceni SzC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája 669 Műszaki képzés
Debreceni SZC Vegyipari Szakközépiskolája 754 Vegyipar
Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 823 Egészségügy
Discimus Szakközépiskola 5 Egészségügy
Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 768 Gépészet, járműipar
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium,Szakközépiskola és Szakiskola 228 Informatika
Görög Demeter Szakképző Iskola 135 Egészségügy, szociális szolgáltató szegmens
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 119 Zeneművészet
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 300 Művészet
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 379 Informatika
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 853 Országos beiskolázású művészeti intézmény
Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 645 Informatika, adminisztratív szolgáltató szegmens
Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola 99 Szociális szolgáltató szegmens, gépészet, informatika
Összesen 15 155
Debreceni Szakképzési Centrum : http://www.dszc.hu/

Felsőoktatás

A Debreceni Egyetem a régió legjelentősebb felsőoktatási intézménye, egyike Magyarország öt kutatóegyetemének. Az intézmény az országban a legszélesebb képzési spektrumot kínálja, az egyetem közel 30 000 hallgatója jelenleg 14 karon folytatja tanulmányait. A Debreceni Egyetem vonzerejét többek között a színes képzési paletta, a minősített oktatók magas aránya és a 25 doktori iskola adja.

Honlap: unideb.hu

EECA egyetemi rangsor: #37

QS egyetemi ragsor: #601-651

Kiemelkedő kutatási és fejlesztési kapacitással bíró szellemi központként az egyetem egyre fontosabb szerepet játszik a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésében. A nemzetközi diákközösség rendkívül változatos, 2016-ban 101 ország csaknem 4 000 külföldi hallgatója tanult a Debreceni Egyetemen.A városban működő fontosabb nemzetközi szervezetek:
 • AIESEC Debrecen
 • Alliance Française Hungary
 • DAAD Német Felsőoktatási Információs Központ
 • Erasmus Student Network Debrecen
 • American Corner Debrecen
 • Rotary Club Debrecen
 • Debreceni Orosz-Magyar Egyesület

A Debreceni Egyetemen végzett hallgatók száma 2014 és 2018 között

Kar

Végzettek száma

2014 2015 2016 2017 2018
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) 477 383 369 471 513
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 443 453 462 479 451
Bölcsészettudományi Kar (BTK) 1020 923 918 807 881
Egészségügyi Kar (EK) 311 404 420 270 475
Fogorvostudományi Kar (FOK) 83 85 99 79 121
Gazdaságtudományi Kar (GTK) 1022 943 957 1080 1011
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (GYFK) 578 464 390 466 455
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 68 86 96 59 84
Informatikai Kar (IK) 320 278 261 268 279
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) 326 357 428 421 476
Műszaki Kar (MK) 542 621 573 586 671
Népegészségügyi Kar (NK) 181 192 242 218 261
Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) 807 726 776 683 744
Zeneművészeti Kar (ZK) 94 92 82 74 59
Összes 6 272 6 007 6 073 5 961 6 481

Nemzetközi iskola

Debreceni Nemzetközi Iskola (ISD)

Az ISD 2019-ben nyitotta meg kapuit mind a nemzetközi, mind a magyar tanulók számára. Egyedülálló, magas színvonalú oktatás biztosítja a diákok számára a sikeres és kiegyensúlyozott élethez, valamint ígéretes szakmai karrierjük eléréséhez elengedhetetlen tudást és kompetenciákat. Az ISD víziója az, hogy a tegnap értékeire építve, a ma elvárásainak megfelelően készítsen fel a változó jövőre.

A pedagógiai programunk a gyerekek egyéni érdeklődését és életkori sajátosságait figyelembe véve interdiszciplináris módon segíti a tudás és készségek megszerzését angol nyelven. Tantervünk a 21. századi oktatási értékeken alapszik, amely az iskola közösségi életében is szervesen megmutatkozik, hiszen az egész családot bevonja az iskola mindennapjaiba. Az iskolában az oktatás mellett kiemelet szerepet kap a sport, a művészetek, az egészség- és környezettudatos nevelés is.

Oktatási modell:

Az International School of Debrecen 3 oktatási programot biztosít:

 • Óvodai képzés (3-5 évesek)
   Az ISD-nél a játékközpontú pedagógiai program célja, hogy mind a szabad, mind az irányított játék segítse a gyerekek tapasztalat útján való tanulását.

 • Általános iskola (6-11 évesek)
   A diákok intellektuális, erkölcsi és lelki fejlődésének fejlesztése mellett különös hangsúlyt fektetünk a nemzetközi gondolkodásmód, illetve az egyéni értékek kialakítására.

 • Középiskola (12-18 évesek)
   Célunk, hogy nevelésünk által kiegyensúlyozott, nemzetközi gondolkodásmódú fiataljaink sikeres nemzetközi érettségivel zárják középiskolai tanulmányaikat.