Írjon nekünk:

Munkaerőpiac

Oktatási Intézmények

Oktatási intézmények száma

Debrecen

Vonzáskörzet

0
óvoda
0
óvoda
0
alapfokú
0
alapfokú
0
középfokú
0
középfokú
0
felsőfokú
0
felsőfokú


Szakképzés

Szakképzési rendszer


A tartalmilag és szervezetileg megújult szakképzés alapintézményei:

Szakgimnázium (14-19 éves korban)
 • 4+1 évfolyamos modell
 • 9-12. évfolyam közismereti képzés és szakmai képzés 60-40%-os arányban
 • 12. évfolyam végén érettségi és szakmai vizsga 1 vagy 2 szakmából
 • 13. évfolyam végén szakmai vizsga szakképesítés megszerzése
 • 0. évfolyamon nyelvi előkészítő, vagy kéttannyelvű előkészítő évfolyam, igen magas idegennyelv órákkal

Szakközépiskola (14-19 éves korban)
 • 3+2 évfolyamos modell
 • 9-11. évfolyam gyakorlatközpontú szakmai képzés
 • 10. évfolyamtól duális rendszerben zajlik a gyakorlatik képzés, vállalkozásoknál
 • 11. évfolyam végén szakmai vizsga, szakképesítés megszerzése
 • 12-13. évfolyam érettségi vizsgára való felkészítés

Felnőttoktatás (16-99 éves kortól)
 • Iskolarendszerű szakképzés, 2. szakképesítés megszerzése 1ill. 2 év alatt

Felnőttképzés (16 éves kortól)
 • Iskolarendszeren kívüli szakképzés nem tanévben, hanem óraszámban megadva
 • Átlagban 500-600 órás szakképesítések

Duális képzés


 • Debrecenben a duális képzéssel együttműködés valósult meg a szakképzési intézmények és a helyi vállalatok között. A duális képzési rendszer eredményeként a diákok már szakmai bizonyítványuk megszerzésével párhuzamosan gyakorlati tapasztalatot is szereznek.
 • A vállalatok számára biztosítottá válik munkaerőigényük megfelelő feltöltése, mindemellett a duális képzéssel kapcsolatban felmerült költségeiket állami támogatással és kedvezménnyel csökkenthetik.


Szakközépiskolák Debrecenben

Intézmény neve Tanulók száma (2015/16) Fő profil
Aranybika Vendéglátóipari Baptista Szakközépiskola 235 Vendéglátóipari szolgáltató szegmens
Debreceni Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 59 Gyógypedagógiai képzés
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 164 Mezőgazdaság, adminisztratív szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 1 030 Gépészet
Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 554 Elektronika, informatika
Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 185 Adminisztratív szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája 835 Gépészet, informatika, elektronika
Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 614 Sport, vendéglátás, turisztika, logisztika
Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 850 Kereskedelem, üzleti szolgáltató szektor
Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája 356 Könnyűipar, szolgáltató szegmens
Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája 799 Informatika, gépészet
Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolája 618 Építészet, gépészet, informatika
Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája 429 Műszaki képzés
Debreceni SZC Vegyipari Szakközépiskolája 910 Vegyipar
Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 829 Egészségügy
Discimus Szakközépiskola 268 Egészségügy
Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1 004 Gépészet, járműipar
DMA Divat és Művészeti Szakközépiskola 48 Művészet
EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium,Szakközépiskola és Szakiskola 400 Informatika
Görög Demeter Szakképző Iskola 315 Egészségügy, szociális szolgáltató szegmens
Kleopátra Középiskola és Szakiskola 109 Szolgáltató szegmens
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 128 Zeneművészet
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium 298 Művészet
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 1 135 Informatika
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 715 Országos beiskolázású művészeti intézmény
Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 361 Informatika, adminisztratív szolgáltató szegmens
Sirius Informatikai és Gazdasági Szakközépiskola 303 Szociális szolgáltató szegmens, gépészet, informatika
Összesen 13 551
Debreceni Szakképzési Centrum : http://www.dszc.hu/

Felsőoktatás

A Debreceni Egyetem a régió legjelentősebb felsőoktatási intézménye, egyike Magyarország öt kutatóegyetemének. Az intézmény az országban a legszélesebb képzési spektrumot kínálja, az egyetem közel 30 000 hallgatója jelenleg 14 karon folytatja tanulmányait. A Debreceni Egyetem vonzerejét többek között a színes képzési paletta, a minősített oktatók magas aránya és a 25 doktori iskola adja.

Honlap: unideb.hu

EECA egyetemi rangsor: #29

QS egyetemi ragsor: #601-650

QS WU rangsor szakok szerint (gyógyszerészet és farmakológia): #151-200

QS WU rangsor karok szerint (Bölcsészettudományi Kar): #372

Kiemelkedő kutatási és fejlesztési kapacitással bíró szellemi központként az egyetem egyre fontosabb szerepet játszik a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésében. A nemzetközi diákközösség rendkívül változatos, 2016-ban 101 ország csaknem 4 000 külföldi hallgatója tanult a Debreceni Egyetemen.

A városban működő fontosabb nemzetközi szervezetek:
 • AIESEC Debrecen
 • Alliance Française Hungary
 • DAAD Német Felsőoktatási Információs Központ
 • Erasmus Student Network Debrecen
 • American Corner Debrecen
 • Rotary Club Debrecen
 • Debreceni Orosz-Magyar Egyesület

A Debreceni Egyetemen végzett hallgatók száma 2011 és 2015 között

Kar

Végzettek száma

2011 2012 2013 2014 2015
Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) 309 416 414 463 376
Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 371 403 489 434 442
Bölcsészettudományi Kar (BTK) 964 928 1013 1020 923
Egészségügyi Kar (EK) 207 240 236 262 386
Fogorvostudományi Kar (FOK) 72 87 80 81 84
Gazdaságtudományi Kar (GTK) 414 557 785 1017 907
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (GYFK) 442 384 474 610 461
Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 71 80 59 68 86
Informatikai Kar (IK) 306 290 295 290 295
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) 307 373 364 308 354
Műszaki Kar (MK) 167 271 419 507 615
Népegészségügyi Kar (NK) 119 189 180 170 190
Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) 673 699 572 721 727
Zeneművészeti Kar (ZK) 66 95 94 86 94
Összes 4 488 5 012 5 474 6 037 5 940

A Debreceni Egyetemen végzettek száma

Állam- és Jogtudományi Karon végzettek száma 2015

Általános Orvostudományi Karon végzettek száma 2015

Bölcsészettudományi Karon végzettek száma 2015

Egészségügyi Karon végzettek száma 2015

Fogorvostudományi Karon végzettek száma 2015

Gazdaságtudományi Karon végzettek száma 2015

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon végzettek száma 2015

Gyógyszerésztudományi Karon végzettek száma 2015

Informatikai Karon végzettek száma 2015

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon végzettek száma 2015

Műszaki Karon végzettek száma 2015

Népegészségügyi Karon végzettek száma 2015

Természettudományi és Technológiai Karon végzettek száma 2015

Zeneművészeti Karon végzettek száma 2015

Nemzetközi iskola

International School of Debrecen (ISD)

Az ISD 2019-ben nyitja meg kapuit mind a nemzetközi, mind a magyar tanulók számára. Egyedülálló, magas színvonalú oktatás biztosítja a diákok számára a sikeres és kiegyensúlyozott élethez, valamint ígéretes szakmai karrierjük eléréséhez elengedhetetlen tudást és kompetenciákat. Az ISD víziója az, hogy a tegnap értékeire építve, a ma elvárásainak megfelelően készítsen fel a változó jövőre.

A pedagógiai programunk a gyerekek egyéni érdeklődését és életkori sajátosságait figyelembe véve interdiszciplináris módon segíti a tudás és készségek megszerzését angol nyelven. Tantervünk a 21. századi oktatási értékeken alapszik, amely az iskola közösségi életében is szervesen megmutatkozik, hiszen az egész családot bevonja az iskola mindennapjaiba. Az iskolában az oktatás mellett kiemelet szerepet kap a sport, a művészetek, az egészség- és környezettudatos nevelés is.

Oktatási modell:

Az International School of Debrecen 3 oktatási programot biztosít:

 • Óvodai képzés (3-5 évesek)
   Az ISD-nél a játékközpontú pedagógiai program célja, hogy mind a szabad, mind az irányított játék segítse a gyerekek tapasztalat útján való tanulását.

 • Általános iskola (6-11 évesek)
   A diákok intellektuális, erkölcsi és lelki fejlődésének fejlesztése mellett különös hangsúlyt fektetünk a nemzetközi gondolkodásmód, illetve az egyéni értékek kialakítására.

 • Középiskola (12-18 évesek)
   Célunk, hogy nevelésünk által kiegyensúlyozott, nemzetközi gondolkodásmódú fiataljaink sikeres nemzetközi érettségivel zárják középiskolai tanulmányaikat.