Írjon nekünk:

Hazai és nemzetközi pályázatok

Az EDC Debrecen Vállalkozásfejlesztési Csoport többek között azzal a céllal jött létre, hogy segítse a helyi vállalkozások fejlesztését, versenyképességének növelését. Folyamatosan figyelik és segítséget nyújtanak a pályázati forrásokkal kapcsolatban.

COVID-19 időszakra járó támogatások

1. Munkahelyteremtő bértámogatás

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft lehet fix 6 hónapos folyósítási időtartamra, további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.

2. GINOP-1.2.8-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A támogatás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások létszámának minél nagyobb arányú megtartása érdekében. 70%-os támogatási intenzitás mellett 5-153,5 millió forint támogatás igényelhető új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására stb.

3. Bértámogatási program K+F+I szektorban

A Kormány a munkahelyek védelme érdekében valósítja meg a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI)szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatását. Az intézkedés célja a KFI szektorban dolgozómunkavállalók (például mérnökök, fejlesztőmérnökök, informatikusok) munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban dolgozók munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartósfoglalkoztatása. A támogatás célja a COVID-19-járvány alatti elbocsátások elkerülése.

4. Munkahelyvédelmi bértámogatás csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának célja, hogy a rövidített munkaidőben történő foglalkoztatás idejére a munkavállalók kieső jövedelmének egy részét az állam átvállalja, ezzel hozzájárulva a munkahelyek megőrzéséhez.

5. Versenyképesség növelő támogatás

A versenyképesség növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a koronavírus-járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára a bevétel kieséseik és likviditási problémáik leküzdése érdekében.


Pályázati keresők

Közvetlen Brüsszeli Források

Széchenyi 2020

European Commission - Funding &tender opportunities

pafi.hu Pályázatfigyelő

PályázatMenedzser

Pályázatkereső és pályázati információs szakportál

Horizont 2020

TŐKEBEFEKTETÉS


Mi is a tőkebefektetés?
 • A fejlesztési tőke elsősorban a növekedési potenciállal rendelkező már működő vállalkozások számára optimális megoldás.
 • A tőkebefektetés nem hitel és nem támogatás.
 • Tőkebefektetés esetén a vállalkozásnak nincs szüksége extra fedezetre, a tőkebefektetés fedezete maga a vállalkozás teljesítménye, múltja és a fejlesztésre vonatkozó tervei.

Mire használható?
 • Termék- és technológiafejlesztésre
 • Működő tőke finanszírozásra
 • Felvásárlásokra
 • Tőkeszerkezet javításra, expanzióra

Kivel vehető igénybe?
Tőkéstárs – a láthatatlan mentor Tőkéstárs – a türelmes és kockázatvállaló partner FOCUS VENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 • Tőkeemelés révén az Alap tőkét invesztál a vállalkozásba.
 • Kisebbségi, legfeljebb 49%-os tulajdonrészt szerez a vállalkozásban.
 • Partnere lesz az eredeti tulajdonosnak.
 • Az irányítás az eredeti tulajdonos kezében marad. Az Alap, mint befektető, figyelemmel kíséri a vállalkozás tevékenységét, de nem szól bele az operatív ügyekbe,
 • Segíti a vállalkozást pénzügyi és menedzsment tudással, kapcsolati tőkével.
 • A partnerek szerződésben előre rögzített módon – tulajdoni arányaiknak megfelelően - részesednek a kockázatokból és a vállalkozás eredményeiből is.
 • Az Alap befektetése megtérülésével átlagosan 5 éves időtávon számol.
 • Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot vállal, így olyan ügyleteket is hajlandó finanszírozni, amit egy hitelező nem. Cserébe az átlagos, szokásos hitelkamatnál magasabb hozam elérésében érdekelt.
 • A hozam realizálása az Alap által a kiszálláskor történik (EXIT), melynek során a befektető értékesíti részesedését (vagy az eredeti tulajdonosnak vagy egy harmadik külső befektetőnek közös előzetes megállapodás alapján). Eddig a pillanatig az Alap számára nem kell „törleszteni” sem egyéb díjat fizetni.
Az MFB Csoporthoz tartozó MFB Invest Zrt. 2019. októberében indította el első Városi Tőkelapját. Az alapot kezelő társaság a FOCUS VENTURES Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. az MFB Invest 100 % tulajdonában álló társaság. A FOCUS VENTURES végzi az alappal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, biztosítja a támogatási szabályoknak való megfelelést, valamint ellátja a megvalósult projektek monitorozását egészen a „kiszállásig”. Az alap sikerességét a projektek felkutatásán keresztül, mindig helyi, helyismerettel rendelkező tanácsadó cégek segítik és biztosítják.

Debreceni Városi Alap

Debreceni Városi Alap bevezetése

Az MFB Csoport tag MFB Invest Zrt. 2019. utolsó negyedévében jelentette be legújabb alapja, a Városi Tőkelap indulását. Elsőként Debrecenben került sor az operatív feltételek összehangolására, az együttműködési nyilatkozatok aláírását követően pedig megnyílt a 10 mrd Ft keretösszegű tőkelap a helyi, megyei vállalkozások számára, melyből fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kaphatnak tőkejuttatást. Az Alap 12 év futamidővel, 7 éves befektetési periódussal működik, az átlagos befektetési méret a tervek szerint 100 M Ft és 1 Mrd Ft között alakul. Az Alapból bármely iparági szektorból, kizárólag magyarországi székhelyű vállalkozások országhatáron belül megvalósított projektjei finanszírozhatók. Az eseményről bővebb információ ide kattintva érhető el.


Jellemzői

Helyi vállalkozók olyan ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kaphatnak finanszírozást, amely az üzleti megtérülésen túl közvetlenül vagy közvetett formában segíti a régió fejlődését is. A tőkejuttatás lehet tőkeemelés meglévő vállalkozásban vagy akár közös vállalkozás alapítása. A Tőkealap a célvállalkozásokban kizárólag kisebbségi részesedést szerez, de nem zárja ki hitel vagy kölcsön nyújtását sem. A Tőkealap bármely iparági szektorba befektethet, amennyiben a vállalkozás megfelel a finanszírozáshoz szükséges és a vonatkozó uniós elvárásoknak, kellően innovatív és fejlődési potenciállal rendelkezik.


Az Alapból finanszírozható vállalkozások köre…
 • Az EU-ban bejegyzett,
 • Magyarországon működő,
 • döntően az megyei székhelyű, a projektet Magyarországon megvalósítani tervező,
 • kellően innovatív és növekedési potenciállal rendelkező,
 • elsősorban érett szakaszban lévő, nem start-up,
 • megfelelő üzleti tervvel és múlttal,
 • a növekedést, fejlődést egyéb finanszírozási formák mellett tőkefinanszírozásból elképzelő vállalkozások.

Az eljárás menete
(1) Az MFB és a debreceni önkormányzat közös Városi Tőkealapját a debreceni (és hajdú-bihari) vállalkozások az EDC Debrecen-en keresztül érhetik el.
(2) A pályázati eljárás úgy indul, hogy az érdeklődő cégek eljuttatják jelentkezésüket, valamint a tőkealap támogatásával fejleszteni kívánt ötletük leírását az EDC Debrecenhez a  címre vagy az EDC Debrecen Vállalkozásfejlesztési csoportjánál keresik Lévay Balázst a következő telefonszámon (+36205097367).
(3) Az EDC Debrecen vállalkozásfejlesztési csoportja felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel, elvégzi a cég vizsgálatát, majd az anyagot továbbítja az MFB-hez tartozó Logos Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-hez, mely előterjeszti, jóváhagyásra küldi a projektet a Befektetési Bizottság számára. A Befektetési Bizottság háromtagú, melynek két tagját Debrecen város, harmadik tagját az MFB Invest delegálja.
(4) Sikeres tőkebefektetést követően az MFB Invest látja el az adminisztrációs feladatokat, azaz biztosítja a szabályoknak való megfelelést, valamint a megvalósult projektek monitorozását egészen az Alap tulajdonrészének eladásáig.
További információk
FOCUS Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Központ
e-mail:
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési
e-mail:


PROSPERA

PROSPERA (PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas) nemzetközi pályázat.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014-2020 közötti időszak prioritásai alapján a PROSPERA projekt a környezeti és hatékony erőforrásfelhasználási céloknak a megvalósításához járul hozzá.

Részletek
Brossúra / Brochure
Hírlevél 1 / Newsletter 1
Hírlevél 2 / Newsletter 2

Feliratkozás hírlevélre / Subscribe to newsletterURBACT III. Program

Az URBACT Program az első európai területi együttműködési program, a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A programmal európai városhálózatot hoznak létre, amelynek a tagjai egy-egy problématerületre fókuszálva akciótervet dolgoznak a helyi városi szereplők bevonásával.
Részletek

String

STRING Innovatív Élelmiszer-klaszter Stratégiák (STrategies for Regional INnovative Food Clusters) nemzetközi pályázat. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 2014-2020 közötti időszak prioritásai alapján a STRING projekt a következő céloknak a megvalósításához szeretne hozzájárulni:
 • A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
 • A KKV-k versenyképességének fejlesztése
Részletek
Letölthető anyagok:
STRING I. kiadvány
STRING II. kiadvány