Írjon nekünk:

Gazdaságelemzés

A felmérés háttere

Debrecen városa többek között azért hozta létre az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központot, hogy tevékenységével segítse a helyi kis- és középvállalkozások mindennapjait, előre mozdítsa Debrecen fejlődését, ezzel járulva hozzá a további munkahelyek teremtéséhez és a gazdaság fellendítéséhez – mindezt a 21. század kihívásainak megfelelve. A város gyarapodásának legfontosabb bázisát a helyi gazdaság jelenti, amelynek a debreceni szereplők véleményére támaszkodó, tudatos fejlesztése kiemelt feladat az EDC Debrecen számára. Ennek keretében már évek óta folyamatos az aktív párbeszéd a betelepült nagyvállalatok vezetői, a KKV szektorhoz tartozó cégvezetők és az EDC Debrecen között, de az így összegyűlt felvetések további lépések megtételére ösztönözték a város gazdaságfejlesztésért felelős szervezetét.

Három évvel ezelőtt a város és az EDC Debrecen egy olyan kutatás elvégzése mellett döntött, amely a helyi KKV-kra fókuszál és felméri a cégvezetők véleményét, hogy mennyire vállalkozóbarát Debrecen. A felméréshez egy olyan debreceni székhelyű nemzetközileg elismert piackutató céget választott, amely garancia a magas szakmai színvonalra: ez a Szinapszis Kft.

A felmérés célja

A kutatás célja az, hogy folyamatosan adjon egy visszacsatolást az üzleti környezet megítéléséről, legyen részletes képünk azokról a területekről, amelyekről a helyi cégvezetők is azt gondolják, hogy fejleszteni kellene. Ennek érdekében évente ismételjük meg a felmérést, hogy a debreceni gazdasági élet folyamataira legyen mérésekkel alátámasztott rálátásunk, és kimutassuk, hogy az EDC Debrecen tevékenysége milyen területeken és mennyire tudja segíteni a helyi vállalkozásokat.

A kutatás szakmaiságáért a nemzetközi piackutatásokat is végző Szinapszis Kft. felel, így a kutatás a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően történik (mind az anonimitást, mind a reprezentativitást tekintve). A helyi cégvezetőket telefonon és online keresik fel, hogy egy kb. 15 perces kérdőívet töltsenek ki, ami teljesen anonim módon történik. Ez a névtelenség amiatt kiemelkedően fontos, hogy a cégvezetők tényleg őszintén tudják véleményüket elmondani, felvetéseiket, javaslataikat, érzékelt problémáikat felvázolni.

A felmérés előzményei

2018 októberében már a felmérés harmadik hullámát bonyolítottuk le, így van már egy helyzetképünk a debreceni gazdaság korábbi állapotáról, azaz van viszonyítási pontunk a trendek azonosításához. A statisztikai hiba minimalizálásához mindig a minimum 200 válaszadót célozzuk meg, amit a tapasztalatok szerint tudunk is tartani. Az éves telefonos felmérés mellett az EDC Debrecen aktív párbeszédet folytat a vállalkozásokkal, hogy minél szélesebb körből gyűjthesse be a véleményeket, felvetéseket. Emiatt több ágazatban is szervezett kerekasztal beszélgetést, ahol a vállalkozók kifejthették azokat a területeket, amelyek beavatkozást igényelnek, részletesen beszámolhattak problémáikról, hogy közösen találjunk rá megoldást.

A harmadik hullám legfontosabb megállapításai

A debreceni üzleti környezet javuló képet mutat, hiszen a Debreceni üzleti index stabilan növekszik. A vállalkozás méretével a pozitív megítélés aránya is növekszik: míg a mikrovállalkozások 60%-a ítéli meg pozitívan a helyi üzleti környezetet, addig ez az arány a debreceni közép- és nagyvállalatoknál 77%. Ez a pozitív kép az újrabefektetési hajlandóságnál is megmutatkozik (a debreceni vállalkozások 91%-a – vállalkozás méretétől függetlenül – újra befektetne Debrecenben), illetve a jövőképet tekintve is (a válaszadók 87%-a javulást vár a régió üzleti környezetére vonatkozóan).

Fontos megemlíteni, hogy debreceni üzleti környezet megítélésében a helyi gazdaságpolitikai kiszámíthatóságot elismerő válaszok aránya ugrásszerűen nőtt (38%-ról 56%-ra), amit a személyes kapcsolattartás során is kiemelnek a cégvezetők: Debrecenben tényleg az történik, amit a helyi városvezetés előre kommunikál, hogy történni fog.

A BMW autógyár megnyitását a helyi vállalkozások nagyon pozitívan értékelik. A legtöbben (81%) úgy gondolják, hogy a gyár megnyitásával növekedni fog a verseny a munkavállalókért, illetve 61%-uk úgy véli, hogy növekedni fog az átlagbér Debrecenben (a vélemények aránya független a vállalkozás méretétől).

A válaszadó vállalkozások 61%-a beszállítóként, 16%-a vevőként, 24%-a pedig beszállítóként és vevőként pozícionálta magát a helyi piac vonatkozásában. A beszállítók a kapcsolatokat érzik a leginkább fejlesztendő területnek és leginkább ebben számítanának az EDC segítségére is. A vevők szerint a beszállítóknak a képzett munkaerő kapacitás terén kellene fejlődni ahhoz, hogy beszállítóikká válhassanak, és a beszállítók bevonásához az EDC-től információszolgáltatásban és kapcsolatépítésben várnak segítséget.

Külpiacokon a vállalkozások fele van jelen, azonban 44%-uknak az export csupán az árbevétel 1-10%-át adja. A mikrovállalkozások között szignifikánsan alacsonyabb a külpiacokon jelenlévők aránya. Az export részesedése az árbevételből a vállalkozás méretével növekszik. Az exportbevétel növeléséhez kapcsolati tőkére, technológia fejlesztésre, létszám bővítésre, marketing fejlesztésre lenne szükség. Azok a cégek, amelyek nincsenek jelen a külpiacokon jellemzően nem is szeretnének ott megjelenni.

A felmérésről szóló cikk a következő linken tekinthető meg: http://dehir.hu/debrecen/debrecen-nemzetkozileg-elismert-megbizhato-uzleti-kornyezet-fotokkal/2019/03/19/