Írjon nekünk:

Szolgáltató Iroda

Inkluzív növekedés a gazdaságfejlesztés, a fenntarthatóság, a társadalmi kohézió az innováció jegyében.

A Vállalkozásfejlesztés legfőbb célja, hogy elősegítse Debrecen vállalkozásainak az elérhető uniós és egyéb források minél nagyobb arányú hozzáférését, ezáltal Debrecen élhető, sikeres és modern várossá válását támogassa. A vállalkozások pályázati forráshoz való hozzájutásának kérdésében kiemelt jelentősége van a közvetlenül az EU-ban (Brüsszel) pályázható forrásoknak

Irodánk közvetítő szerepet tölt be a vállalkozások és a kiíró szervezetek között. Ahhoz, hogy a vállalkozók igényeihez igazodó pályázatok jelenhessenek meg, szükség van az Önök együttműködésére is.

Vállalkozása és városunk sikere érdekében számíthat ránk, ahogyan mi is számítunk Önre.

Az EDC Debrecen 2015-ben indította meg a Szolgáltató Iroda működését. Az iroda a debreceni vállalatokat tekinti elsődleges célcsoportjának. Feladatait a vállalkozások megszólítása köré építi. Tevékenységét elsősorban pályázati tanácsadással és partnerkapcsolatok kialakításával segíti.

Tevékenységeink a következők:

  • Pályázati információs szolgáltatás (hazai és közvetlen brüsszeli források)
  • Átfogó pályázati tanácsadás, forrás lehetőségek ismertetése, közvetítése
  • Vállalkozói érdekképviselet a sikeres pályázatok érdekében
  • Partnerszervezetekkel történő kapcsolattartás
  • Közvetítés a városvezetés / hatóságok és a vállalkozások között
  • Forrásbevonás elősegítése pénzintézet és egyéb finanszírozók bevonásával

Elérhetőség:

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
4031 Debrecen Széchenyi utca 31.
Telefon: +36 52/521-480
E-mail:


Pályázatok

Magyarország európai uniós tagságának köszönhetően az elkövetkező években nemzetgazdasági szempontból is jelentős mennyiségű fejlesztési forrás érkezik hazánkba.

A források felhasználási köre rendkívül szofisztikált módon került meghatározásra, néhány tényező azonban közös a felhasználás céljára vonatkozóan: támogatja a nemzetközi viszonylatban is innovatív ötleteket, a versenyképességet javító beruházásokat, a foglalkoztatás ösztönzését, a mezőgazdasági termelést, illetve az energetikai célú fejlesztéseket.

Hazai források

GINOP, KEHOP, EFOP, VP

Nemzetközi források

H2020

Egyéb pályázatok

V4, Egyéb pályázatok

Nincs számomra megfelelő kiírás

A 2014-2020-as költségvetési időszakban mintegy 12 000 milliárd forint összegű támogatás érkezik hazánkba, amelynek 60 %-át közvetlen gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani a Magyar Kormány. A debreceni vállalkozások számos pályázati lehetőség közül választhatnak gazdaságfejlesztés, fenntarthatóság, társadalmi kohézió, innováció és egyéb területeken.

Hazai források

Gazdaságfejlesztés és Innováció

Gazdaságélénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés, családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Környezetvédelem és energiahatékonyság

Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, önkormányzatok energiahatékonyságának és megújuló energiafelhasználásának növelése

Társadalmi kohézió

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés, és a társadalmi kohéziót célzó helyi programok

Vidékfejlesztés

Mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, fenntartható fejlődése, életminőség javítása a vidéki térségekben
A 2014-2020-as költségvetési időszakban mintegy 12 000 milliárd forint összegű támogatás érkezik hazánkba, amelynek 60 %-át közvetlen gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani a magyar kormány. A debreceni vállalkozások számos pályázati lehetőség közül választhatnak gazdaságfejlesztés, fenntarthatóság, társadalmi kohézió, innováció és egyéb területeken.

GINOP

Felhívás kódja Felhívás neve Támogatás intenzitása Támogatás mértéke Beadási periódus Státusza Pdf
GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése max. 50% minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig Felfüggesztve Letöltés
GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása max. 50% minimum 5 millió Ft, maximum 25 milló Ft 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig Felfüggesztve Letöltés
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében max. 30% Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön: minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft.
2017. január 31-től 2019. január 31-ig Felfüggesztve Letöltés
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Középvállalatok élelmiszeripari komplex beruházásainak támogatására Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel max. 37% Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 750 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összege minimum 50 millió Ft, maximum 2.000 millió Ft.
2017. február 15-től 2019. február 15-ig Felfüggesztve Letöltés
GINOP 1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása max. 50% minimum 25 millió Ft, maximum 500 millió Ft 2017. június 30-tól 2017. július 31-ig Nyitott Letöltés
GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása max. 50% minimum 20 millió Ft, maximum 500 milió Ft 2017. június 30-tól 2017. július 31-ig Lezárult Letöltés
GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása max. 50% minimum 25 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft 2016. október 4-től 2018. október 4-ig Nyitott Letöltés
GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása max. 50% minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft 2017. június 1-től 2017. szeptember 27-ig Lezárult Letöltés
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében max. 55% Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.
Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.
2017. február 8-tól 2019. február 8-ig Nyitott Letöltés
GINOP 2.1.3-15 Iparjog 100% minimum 1 millió Ft, maximum 6 milió Ft 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig Nyitott Letöltés
GINOP 2.1.4-15 Innovációs voucher max. 75% minimum 3 millió Ft maximum 20 millió Ft 2016. március 21-től 2018. március 20-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP 2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) max. 80% legfeljebb összesen 600 millió Ft 2016. április 25-től 2018. április 25-ig Nyitott Letöltés
GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében max. 80% minimum 200 millió Ft, maximum 450 millió Ft 2017. június 1-től 2019. június 1-ig Nyitott Letöltés
GINOP 2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 100% minimum 500 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig Lezárult Letöltés
GINOP 2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás minimum 50 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft 2015. október 15-től 2017. október 15-ig Lezárult Letöltés
GINOP 2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése 100% minimum 4 milliárd Ft, maximum 8 milliárd Ft 2016. április 4-től 2018. április 4-ig Nyitott Letöltés
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása max. 40% Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet.
Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.
2017. február 2-től 2019. február 2-ig Nyitott Letöltés
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása max 40% A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet érinti a kérelem.
A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet érinti a kérelem.
2017. január 31-től 2019. január 31-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása max. 35% A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet.
A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet.
2017. február 8-től 2019. február 8-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása max. 35% minimum 15 millió Ft, maximum 80 millió Ft 2017. május 31-től 2017. augusztus 15-ig Lezárult Letöltés
GINOP-3.3.3-17 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával max. 90% minimum 2 millió Ft, és maximum 36 millió Ft 2017. június 30-tól 2018. március 31-ig Nyitott Letöltés
GINOP-3.4.1.- 2015 Újgenerációs felhordó hálózatok fejlesztése minimum 20 millió Ft, maximum 1500 millió Ft 2015.szeptember 30-tól 2017.szeptember 30-ig Nyitott Letöltés
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel max. 45% Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
2017. február 8-tól 2019. február 8-ig Nyitott Letöltés
GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása max. 50% minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft. 2018. március 14-től 2018. június 28-ig Nyitott Letöltés
GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése minimum 6,5 millió Ft, maximum 250 millió Ft 2016. szeptember 1-től 2018. szeptember 3-ig Nyitott Letöltés
GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása max. 100% minimum 30 millió Ft, maximum 150 millió Ft 2017. március 27-től 2017. szeptember 15-ig Nyitott Letöltés
GINOP-5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása max. 100% Megyénként eltérő: minimum 100.660.000 Ft, maximum 887.799.000 Ft. 2017. március 10-től 2019. március 11-ig Nyitott Letöltés
GINOP-5.1.7.-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése max. 100% minimum 7,5 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 2017. június 30-tól 2018. szeptember 3-ig Nyitott Letöltés
GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás max. 100% Fiatalokra allokált forrás maximum 930.515.923 Ft
Álláskeresőkre allokált forrás maximum 472.422.018 Ft
2017. június 30-tól 2018. augusztus 31-ig Nyitott Letöltés
GINOP 5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása max. 100% minimum 2 millió Ft, maximum 3 millió Ft 2017. június 30-tól 2018. június 30-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására max. 100% minimum 1,9 millió Ft, maximum 30 millió Ft 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig Nyitott Letöltés
GINOP 5.2.7-17 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása max. 100% minimum 2 millió Ft, maximum 3 millió Ft 2017. június 30-tól 2018. június 30-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP 5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál max. 50-100% minimum 3,1 millió Ft, maximum 15 milliárd Ft 2016. december 1-től 2018. november 30-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása max. 100% minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft. 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig Nyitott Letöltés
GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára max. 100% minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft. 2017. május 3-tól 2017. október 30-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP-7.1.9–17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése max. 100% minimum 200 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft 2017. május 2-től 2018. november 15-ig Nyitott Letöltés
GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram Kölcsön összege: ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint. 2017. február 28-től 2019. december 2-ig Nyitott Letöltés
GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram A végső kedvezményezett vállalkozás fejlettségi szintjétől (életszakaszától) és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 9-500 millió Ft. 2017. január 1-től kezdve, az állami alapkezelő kiválasztásának függvényében Nyitott Letöltés
GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram tőkebefektetés mértéke:
200-1.500 millió Ft
vagy 200-2.500 millió Ft
Végső Kedvezményezettek kiválasztásának megkezdése: 2017. IV. negyedév Nyitott Letöltés
GINOP 8.2.1-2015 Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel hitel összege: legfeljebb 1.480 millió Ft A részletes hitelkérelem benyújtására a GINOP-3.4.1-15 Felhíváshoz kapcsolódó támogatási döntés dátumától számított 90 naptári nap áll rendelkezésre Nyitott Letöltés
GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram minimum 9 millió Ft, maximum 500 millió Ft Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. június 1-től kezdve Nyitott Letöltés
GINOP-8.2.5-17 Digitalizáció tőkealap minimum 50 millió Ft, maximum 700 millió Ft Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. IV. negyedévtől Nyitott Letöltés
GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram kölcsön összege: minimum 1 millió Ft, maximum 600 millió Ft 2018. október 1. azzal, hogy a hiteligénylő tudomásul veszi, a folyósítás végső határideje 2018. december 31. Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP-8.3.3-17 Irinyi tőkeprogram minimum 100 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft Végső kedvezményezettek kiválasztása: 2017. IV. negyedév Nyitott Letöltés
GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel Kölcsön összege:
Minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.
2017. február 28-tól 2018. június 30-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 500.000 Ft, maximum 10 millió Ft.
társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 Ft, maximum 7 millió Ft
2017. április 24-től Nyitott Letöltés
GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft 2017. június 30-tól 2020. június 30-ig Nyitott Letöltés

KEHOP

Felhívás kódja Felhívás neve Támogatás intenzitása Támogatás mértéke Beadási periódus Státusza Pdf
KEHOP-5.1.1-17 Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével max. 45% minimum 2.000 millió Ft, maximum 4.300 millió Ft. 2017. április 17-től 2019. április 17-ig Nyitott Letöltés
KEHOP-5.1.2-17 Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével max. 45% minimum 1.000 millió Ft maximum 3.000 millió Ft. 2017. április 17-től 2019. április 17-ig Nyitott Letöltés
KEHOP-5.1.3-17 Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével max. 45% minimum 300 millió Ft, maximum 3500 millió Ft 2017. május 15-től 2019. május 15-ig Nyitott Letöltés
KEHOP 5.3.2-17 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal max. 60% minimum 20 millió Ft, maximum 2.500 millió Ft 2017. április 17-től 2019. április 17-ig Nyitott Letöltés
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok 100% minimum 1 millió Ft, maximum 5 millió Ft 2016. október 3-tól 2018. október 3-ig Felfüggesztve Letöltés

EFOP

Felhívás kódja Felhívás neve Támogatás intenzitása Támogatás mértéke Beadási periódus Státusza Pdf
EFOP-1.1.3-17 Nő az esély – foglalkoztatás 100% minimum 3,5 millió Ft, maximum 189 millió Ft 2017. április 7-től 2019. április 5-ig Nyitott Letöltés
EFOP-1.1.4-16 Elsőként lakhatás 100% minimum 30 millió Ft, maximum 250 millió Ft 2016. november 15-től 2018. november 15-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-1.1.7-17 Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel 100% minimum 30 millió Ft, maximum 100 millió Ft 2017. május 03-tól 2017. július 12-ig Ideiglenesen szüneteltetve Letöltés
EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék 100% minimum 20 millió Ft
maximum 63 millió Ft
2016. október 26-tól 2018. október 26-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-1.2.7-16 Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása 100% minimum 5 millió Ft, maximum 70 millió Ft 2016. november 11-től 2018. november 12-ig Nyitott Letöltés
EFOP-1.2.10-16 Mentorprogram koraszülöttek részére 100% minimum 500 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft 2016. október 25-től 2018. október 24-ig Nyitott Letöltés
EFOP-1.2.12-17 Esélyteremtő programok megvalósítása 100% minimum 500 millió Ft, maximum 13.500 millió Ft 2017. április 24-től 2018. január 2-ig Nyitott Letöltés
EFOP-1.3.4-16 Közös értékeink – sokszínű társadalom 100% minimum 30 millió Ft, maximum 50 millió Ft 2017. március 6-tól 2019. március 6-ig Nyitott Letöltés
EFOP-1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva 100% minimum 30 millió Ft maximum 225 millió Ft 2017. május 2-től 2019. május 2-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) 100% minimum 45 millió Ft, maximum 200 millió Ft 2016. november 2-től 2018. november 2-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-1.8.6-17 A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén 100% kevésbé fejlett régiók esetén: minimum 150 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 2017. május 2-től 2018. július 30-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-1.11.1-17 Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén 100% minimum 30 millió Ft, maximum 50 millió Ft 2017. június 26-tól 2018. június 26-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-2.1.1-16 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása 100% minimum 24 millió Ft, maximum 900 millió Ft 2016. június 1-től 2018. június 1-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 100% minimum 446.250.000 Ft, maximum 7.546.875.000 Ft 2017. február 27-től 2019. február 28-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban 100% minimum 30 millió Ft, maximum 80 millió Ft 2017. március 16-tól 2019. március 18-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-3.3.6-17 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése 100% minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft 2017. május 5-től 2019. május 2-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-4.1.5-16 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 100% minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft 2017. február 27-től 2019. február 27-ig Felfüggesztve Letöltés
EFOP-4.1.6-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése 100% minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft 2017. június 14-től 2019. június 14-ig Nyitott Letöltés

VP

Felhívás kódja Felhívás neve Támogatás intenzitása Támogatás mértéke Beadási periódus Státusza Pdf
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 100% I. célterület: 2,98 milliárd Ft
II. célterület: 1,71 milliárd Ft
III. célterület: 0,49 milliárd Ft
IV. célterület: 1,02 milliárd Ft
2017. március 27-től 2019. március 26-ig Nyitott Letöltés
VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok max 100% legfeljebb 160.000 eurónak megfelelő forintösszeg 2017. június 1-től 2018. április 30-ig Nyitott Letöltés
VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás max 100% maximum 1500 eurónak megfelelő forintösszeg 2017. július 1-től 2017. december 29-ig Nyitott Letöltés
VP1-2.3.1-17 Szaktanácsadók továbbképzése max 100% 3 évenként legfeljebb 200.000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatás nyújtható 2017. május 2-től 2017. november 30-ig Nyitott Letöltés
VP-2-4.1.1.1.-16 Állattartó telepek korszerűsítése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén max. 100 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 200 millió Ft 2016. május 6-tól 2018. május 6-ig Felfüggesztve Letöltés
VP-2-4.1.1.2.-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén max. 500 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 1 milliárd Ft 2016. május 4-től 2018. május 4-ig Felfüggesztve Letöltés
VP2-4.1.1.3.-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén max. 500 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 1 milliárd Ft 2016. május 2-től 2018. május 2-ig Felfüggesztve Letöltés
VP2-4.1.1.5.-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén max. 500 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 1 milliárd Ft 2016. május 3-tól 2018. május 3-ig Felfüggesztve Letöltés
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 300 millió Ft 2016. augusztus 5-től 2018. augusztus 6-ig Felfüggesztve Letöltés
VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén max. 75 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 150 millió Ft 2016. március 9-től 2018. március 8-ig Nyitott Letöltés
VP-2-4.1.3.3.-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén max. 50 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 100 millió Ft. 2016. március 3-tól 2018. március 2-ig Nyitott Letöltés
VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni projekt esetén max. 500 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 1 milliárd Ft 2016. július 6-tól 2018. július 6-ig Nyitott Letöltés
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 100% 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva 2017. március 16-tól 2019. március 14-ig Felfüggesztve Letöltés
VP2.6.3.1-16. Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 100% 15.000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre 2016. március 21-től 2018. március 20-ig Nyitott Letöltés
VP-3.4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni beruházás esetén max. 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén max. 1,5 milliárd Ft. 2016. február 15-től 2018. február 15-ig Felfüggesztve Letöltés
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása nem-középmagyarországi régióban max. 50 % maximum 200 millió Ft 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 11-ig Felfüggesztve Letöltés
VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása max. 80% egyéni projekt esetén maximum 20 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 100 millió Ft. 2016. december 19-től 2018. december 18-ig Nyitott Letöltés
VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás 100% maximum 1,8 milliárd Ft 2017. március 14-től 2019. március 13-ig Nyitott Letöltés
VP3-9.1.1-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása max. 10% (évente folyamatosan csökkenő) maximum összege 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg /év/támogatott csoport
Csekély összegű támogatás esetén: maximális támogatási összeg 200 000 euró/3 év
2017. május 2-től 2019. április 30-ig Nyitott Letöltés
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás max. 65% A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító, illetve a szerződő fél díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra. A Támogatást igénylő 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban – 272/2014. Korm. rendelet 57/C. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően – minden évben jogosult az Egységes Kérelem keretében támogatási kérelem benyújtására. Nyitott Letöltés
VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése max. 90% maximum 810.000 eurónak megfelelő forintösszeg 2016. december 20-tól 2018. december 20-ig Nyitott Letöltés
VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése max. 90% legfeljebb 260 000 eurónak megfelelő forintösszeg 2017. május 31-től 2019. március 29-ig Nyitott Letöltés
VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása a támogatás tárgyától függően eltérő 2017. június 1-től 2018. július 2-ig Nyitott Letöltés
VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések Tevékenységenként eltérő 2017. február 16-tól 2019. február 15-ig Nyitott Letöltés
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése max. 100% tevékenységenként eltérő mértékű 2017. április 28-tól 2019. március 29-ig Nyitott Letöltés
VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése nem-középmagyarországi régióban max. 50 % egyéni beruházás esetén max. 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén max. 100 millió Ft. Szakaszos benyújtás
2016. december 20-tól 2017. január 20-ig;
2017. április 20-tól 2017. május 20-ig;
2017. augusztus 21-től 2017. szeptember 21-ig
Felfüggesztve Letöltés
VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása max. 2651 eurónak megfelelő forintösszeg/hektár/fenntartási időszak Szakaszos benyújtás 2017. június 30.;
2017. október 31.;
2018. július 30.
Nyitott Letöltés
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása max. 80% max. 1682 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 2016. november 1-től 2018. november 1-ig Nyitott Letöltés
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése Tevékenységenként eltérő 2017. április 3-tól 2019. április 3-ig Nyitott Letöltés
VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások Tevékenységenként eltérő: minimum 303 eurónak megfelelő forintösszeg/ha, maximum 1064 eurónak megfelelő forintösszeg/ha 2017. február 28-tól 2019. február 28-ig Nyitott Letöltés
VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások max. 50% támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft 2017. június 1-től 2017. december 4-ig Nyitott Letöltés
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása max. 100% 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre 2016. október 24-től 2018. október 23-ig Felfüggesztve Letöltés
VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései max. 95% 1. célterület esetében maximum 6,2 millió Ft,
2. célterület esetében maximum 50 millió Ft
2017. március 31-től 2019. április 1-ig Nyitott Letöltés
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése max. 95% 1. célterület esetében maximum 50 millió Ft,
2. célterület esetében maximum 20 millió Ft
2017. április 28-tól 2019. április 30-ig Nyitott Letöltés
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság max. 90% maximum 80.000 eurónak megfelelő forintösszeg 2017. június 2-től 2019. június 7-ig Nyitott Letöltés
VP6-19.3.1-17 A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása max. 100% maximum 65.000 eurónak megfelelő forintösszeg 2017. június 27-től 2019. június 27-ig Nyitott Letöltés

Nemzetközi források

A 2014-2020 közötti időszakban 130,5 milliárd euró összegű közvetlen brüsszeli forrás lehívására nyílik lehetőség. Ebből a Magyarország számára arányosan lehívható összeg 14,5 milliárd eurót tesz ki. A közvetlen források pályázati rendszerének és lehetőségeinek feltérképezésében és lehívásában Magyarország egyelőre gyenge lábakon áll. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a nemzetközi források megismertetésén keresztül.

Horizon2020

A program célja a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születése, ezért a kutatástól a piaci hasznosításáig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt


Horizon2020

Felhívás kódja Felhívás neve Támogatás intenzitása Támogatás mértéke Beadási periódus Státusza Pdf


Egyéb

A hazai és közvetlen brüsszeli források lehívásán kívül lehetőségük van egyéb, nem európai uniós fejlesztési forrásokra is pályázni.

Egyéb

Egyéb forrásból származó pályázati kiírások


Egyéb

Felhívás kódja Felhívás neve Támogatás intenzitása Támogatás mértéke Beadási periódus Státusza Pdf
NFA-2017-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására Régiónként eltérő, 20-50% új munkahelyenként max. 1,5 millió Ft. 2017. augusztus 1-jétől 2017. szeptember 15-ig Nyitott Letöltés

Nincs számomra megfelelő kiírás

Tisztelt Vállalkozó!

Amennyiben nincs az Ön számára megfelelő pályázati kiírás, az alábbi űrlap kitöltésével elmondhatja fejlesztési igényeit és ötleteit, mi pedig fel fogjuk venni Önnel a kapcsolatot.

Az űrlapon kérjük, tüntesse fel elérhetőségeit és projektötletét. Az információkat bizalmasan kezeljük!
Küldés